Odbudowa startych zębów

Odbudowa startych zębów - Warszawa - Wesoła

Starcie patologiczne to problem, z którym Pacjenci coraz częściej zgłaszają się do dentysty.

Dochodzi do utraty, czyli obniżenia wysokości zwarcia. Objawia się to odkruszaniem, wyłamywaniem, skróceniem długości zębów, zażółceniem związanym z uwidocznieniem zębiny, tkanki znajdującej się pod warstwą jaśniejszego szkliwa. Dochodzi do zaburzenia proporcji twarzy, skrócenia dolnego odcinka, pogorszenia estetyki. 

Dążymy do odtworzenia prawidłowej wysokości zwarcia poprzez właściwe ustawienie zębów w łukach zębowych i zaprojektowanie zgodnej relacji żuchwy do szczęki. Po wykonaniu badania łukiem twarzowym i analizie warunków zgryzowych można przystąpić do odbudowy. Często konieczne bywa przeprowadzenie leczenia ortodontycznego.

Ostateczne odbudowy to wypełnienia kompozytowe metoda stosowana przy niedużym zniszczeniu tkanek zęba w przypadku rozleglejszych ubytków tkanek twardych wykonujemy nakłady, korony. Zakres rekonstrukcji zgryzu obejmuje również uzupełnienie braków zębowych. 

W niektórych przypadkach po zakończeniu leczenia konieczne jest wykonanie szyny relaksacyjnej dla zabezpieczenia efektów.