Aparaty na zęby

Aparaty na zęby - Warszawa - Wesoła

Aparat ortodontyczny pozwala na przywrócenie prawidłowych warunków zgryzowych. 

U dzieci w okresie uzębienia mlecznego, mieszanego korekta wad zgryzu odbywa się przy pomocy aparatów ruchomych. Aparat taki zbudowany jest z płytki akrylowej / Pacjent -dziecko może wybrać kolor/, drucianych klamer są to elementy utrzymujące oraz aktywnych sprężyn, śrub.

Przebieg leczenia, jego skuteczność są zależne od rodzaju wady, wieku Pacjenta oraz współpracy z lekarzem. Aby leczenie było skuteczne należy stosować się do zaleceń ortodonty dotyczących czasu noszenia aparatu i odpowiedniego użytkowania.

Aparat ortodontyczny stały 
Leczenie aparatami stałymi przeprowadza się u młodzieży i osób dorosłych. U dorosłych Pacjentów korekta zgryzu za pomocą aparatu stałego często jest leczeniem przedprotetycznym gdy ze względu na nieprawidłowości zgryzowe uzupełnienie braków staje się utrudnione lub niemożliwe. 

Aparat stały składa się z zamków (najczęściej metalowe, mogą być ceramiczne, kryształowe) łuków, ligatur (gumeczki) utrzymujących łuk.

Aparat samoligaturujący DAMON
To aparat nowej generacji o unikalnej budowie zamków, wizyty kontrolne są tutaj rzadsze i krótszy czas leczenia. Nie ma tu konieczności zakładania ligatur elastycznych, czyli gumek.  Pozwala do na łatwiejszą i bardziej dokładną higienę a co za tym idzie istnieje mniejsze ryzyko próchnicy, bo leczenie ortodontyczne to zawsze proces długoczasowy. 

Dobór aparatu powinien być indywidualny. Po zbadaniu Pacjenta i pobraniu wycisków ortodonta dobiera odpowiedni aparat.  Aparat samoligaturujący zakłada się przy trudnych warunkach anatomicznych, gdy chcemy uzyskać estetyczny wygląd i zależy nam na rzadszych wizytach kontrolnych. Cena aparatu samoligaturującego jest wyższa od aparatów klasycznych.

PRZED ZAŁOŻENIEM I W TRAKCIE NOSZENIA APARATU KONIECZNE SĄ WIZYTY KONTROLNE W CELU SPRAWDZENIA CZY NIE MA UBYTKÓW PRÓCHNICOWYCH.